Strävar efter att skapa meningsfulla relationer

där nätverk av individer kan maximera sin potential.

Initiativ

Inspire

Inspire bildades 2008. Det är en unik plattform för kvinnor i bolagsstyrelser och bidrar till möten och kontakter mellan branscher och sektorer.

Nätverket bildades i Storbritannien men har snabbt spridits till New York, Kalifornien, Hong Kong, Paris, Sydney och Norden. Inspire är kunskapsledande genom genomföra undersökningar och skapa rapporter, men anordnar också regelbundet evenemang med intressanta föredragshållare och ger medlemmarna tillgång till ett internationellt forum.

 

Women in Tech

Med Women in Tech vill vi uppmuntra fler kvinnor att satsa på yrken inom teknik och samtidigt hjälpa dem som arbetar inom branschen att få fart på sin karriär och utveckla sitt nätverk.
Vi vill att jobb inom IT och teknik marknadsförs till en bred allmänhet och att kvinnor ska göra så goda utbildnings- och karriärval som möjligt.
Medlemmarna i Women in Tech får:

 • Tillgång till ledande kunskap och rapporter om de senaste mångfaldsinitiativen
 • Inbjudningar till exklusiva nätverksevenemang
 • Karriärrådgivning från lokala konsulter som kan tekniksektorn
 • Mentormöjligheter i vårt nätverk.

Engage

Genom detta nätverk vill vi skapa kontakter mellan affärsledare med olika kulturella bakgrunder, för att främja grupper som ofta är underrepresenterade på ledningsnivå. Engage ger medlemmarna möjlighet att utbyta idéer och erfarenheter i en annan miljö än de vanliga affärsmötena.
De flesta av våra medlemmar sitter i ledningsgrupper eller styrelser. Alla är s.k. Partners for Progress och samarbetar med oss i vår strävan att ligga i framkant i diskussionen om inkludering. Syftet är att vidga Harvey Nashs kandidatpool och skapa större fördelar både för sig själva och för Harvey Nashs kunder.
Vi anser att talanger finns i alla färger, nationaliteter, sexuella läggningar, åldrar, kön och kulturer och när vi rekryterar till verkställande och andra tjänster har vi en unik möjlighet att bidra till diskussionerna om inkludering och till en viktig förändring. Det är ganska lätt att nå fram till den traditionella majoritet vi brukar hitta bland ledningsgrupper och styrelser, men genom Engage vill vi ge våra medlemmar ett så brett spektrum som möjligt och erbjuda våra kunder de bästa och mest kompetenta kandidaterna.

Aspire

Aspire bildades 2012 och är ett unikt nätverk som Harvey Nash stöder och som arbetar för att lyfta kvinnor på höga chefspositioner till nästa nivå. 
Medlemmarna i Aspire erbjuds

 • Nätverksevenemang, där medlemmarna kan dela erfarenheter och träffa branschledare
 • Mentorstöd, där medlemmar kan matchas med medlemmar från Inspire-nätverket och få stöd och vägledning
 • Kunskapsledning, karriärmöjligheter.

Vi är redo att hjälpa och vi vill gärna höra från dig.

Mer Om Oss

Vår Expertis

 • Finance & Legal

  Exempel på roller som vi har gedigen erfarenhet av: ekonomichefer, affärsekonomer, affärsjurister, koncernekonomer, CFOer, treasurychefer, chefsjurister, internrevisorer, redovisningschefer, compliance officers, business development managers och business controllers.

 • HR & Administration
  Exempel på roller som vi har gedigen erfarenhet av: HR direktörer, HR business partners, HR specialister, operativa chefer, executive assistants och employer branding ansvariga.
 • IT & Tech
  Exempel på roller som vi har gedigen erfarenhet av: CIO, IT-chef, utvecklingschef, CISO, CSO, Informationssäkerhetsspecialist/arkitekt, IT-säkerhetsspecialist/ arkitekt, gruppchef driftchef, arkitek, förvaltningsledare, projektledare, produktspecialist, kravanalytiker, Scrum Master och specialister inom digitalisering.
 • Public

  Gedigen kunskap och erfarenhet inom offentlig sektor på nationell, regional, och lokal nivå. Exempel på roller som vi har gedigen erfarenhet av: Generalsekreterare/direktörer, VDar, Avdelningschefer, Förvaltningschefer samt chefs- specialistbefattningar inom ekonomi, inköp, logistik, HR, marknad/försäljning.

 • Sales, Marketing & Communications

  Exempel på roller som vi har gedigen erfarenhet av: marknadschefer, försäljningschefer, affärsområdeschefer, kommunikationschefer, key account managers, brand managers, produktchefer och e-commerce managers samt digitala sälj- och marknadsroller.

 • Supply Chain & Operations

  Exempel på roller som vi har gedigen erfarenhet av: inköpschefer, produktionschefer, verksamhetschefer, logistikansvariga, platschefer, samt tyngre specialister inom inköp och varuförsörjning.