Vi vill vara en pålitlig samtalspartner för våra kunder

där diskretion och konfidentialitet är våra ledord.

Trusted Advisors

Vi garanterar att vår kontakt med dig kommer att vara fullständigt professionell. Diskretion och konfidentialitet är våra ledord, oavsett om vi träffas för att diskutera en ny befattning i din organisation, pågående utmaningar eller nästa steg i din professionella utveckling.

Vi vill vara pålitliga samtalspartner för våra kunder. Med ärlighet och integritet vågar vi prata om obekväma sanningar likaväl som dela med oss generöst av våra kunskaper. Vårt anseende som rådgivare är helt beroende av att våra kunder känner förtroende för oss och därför är det avgörande att vi använder den information du anförtror oss på rätt sätt.

Vi behandlar alla personuppgifter med stor försiktighet och följer de dataskyddslagar som gäller.
Att vara med i vårt nätverk innebär en långsiktig relation baserad på förtroende. Vi är stolta över det gedigna nätverk som vi har byggt upp i Norden under åren.

Vi är redo att hjälpa och vi vill gärna höra från dig.

Mer Om Oss

Vår Expertis

 • Finance & Legal

  Exempel på roller som vi har gedigen erfarenhet av: ekonomichefer, affärsekonomer, affärsjurister, koncernekonomer, CFOer, treasurychefer, chefsjurister, internrevisorer, redovisningschefer, compliance officers, business development managers och business controllers.

 • HR & Administration
  Exempel på roller som vi har gedigen erfarenhet av: HR direktörer, HR business partners, HR specialister, operativa chefer, executive assistants och employer branding ansvariga.
 • IT & Tech
  Exempel på roller som vi har gedigen erfarenhet av: CIO, IT-chef, utvecklingschef, CISO, CSO, Informationssäkerhetsspecialist/arkitekt, IT-säkerhetsspecialist/ arkitekt, gruppchef driftchef, arkitek, förvaltningsledare, projektledare, produktspecialist, kravanalytiker, Scrum Master och specialister inom digitalisering.
 • Public

  Gedigen kunskap och erfarenhet inom offentlig sektor på nationell, regional, och lokal nivå. Exempel på roller som vi har gedigen erfarenhet av: Generalsekreterare/direktörer, VDar, Avdelningschefer, Förvaltningschefer samt chefs- specialistbefattningar inom ekonomi, inköp, logistik, HR, marknad/försäljning.

 • Sales, Marketing & Communications

  Exempel på roller som vi har gedigen erfarenhet av: marknadschefer, försäljningschefer, affärsområdeschefer, kommunikationschefer, key account managers, brand managers, produktchefer och e-commerce managers samt digitala sälj- och marknadsroller.

 • Supply Chain & Operations

  Exempel på roller som vi har gedigen erfarenhet av: inköpschefer, produktionschefer, verksamhetschefer, logistikansvariga, platschefer, samt tyngre specialister inom inköp och varuförsörjning.