Lyckas med rekrytering inom IT

November 26, 2018

 

Kvalificerad IT-kompetens är oerhört efterfrågad och kandidater kan ställa höga krav till potentiella arbetsgivare. Som företag måste man kunna ta till vara på sina kandidater, både passiva och aktiva, och numera se dem som konsumenter. Att arbeta långsiktigt, med relationsbyggande aktiviteter och införsäljning är den nya vardagen för arbetsgivare och rekryteringskonsulter, något som två av våra konsulter Amanda Lundqvist och Charlotta Skogar är väl medvetna om.

I kandidaternas marknad, hur ska företag förhålla sig?

Charlotta Företag måste ta åtgärder kring sin talent branding och bredda sitt kundperspektiv för att lyckas med sin rekryteringsstrategi. I samarbete med en extern rekryteringskonsult är det helt avgörande att vara öppen och transparent för att säkerställa konsultens tillgång till kunskap, förståelse för verksamheten och utmaningar i rollen. På så vis kan konsulten mer framgångsrikt företräda och lyckas attrahera, samt sälja in rollen till de bästa kandidaterna.

Kandidater idag är pålästa och väl förberedda inför möte med en potentiell ny arbetsgivare och ofta har de redan hunnit bilda sig en uppfattning om företaget. Trovärdighet och ett bra rykte på marknaden är en förutsättning för att lyckas attrahera de mest eftertraktade talangerna.

Som arbetsgivare krävs att du är väl förberedd genom att vara påläst, visa på en flexibilitet och respekt för kandidatens tid och engagera dig i att skapa bästa möjliga förutsättningar för kandidaten att lyckas i sin nya roll.

Amanda På Harvey Nash upplever jag att vi är bra på att bygga transparens gentemot både klient och kandidat kring förutsättningar och förväntningar i de roller vi åtar oss. Det förtroende vi måste bygga upp raseras snabbt om det vi lovat visar sig att inte stämma. En rekrytering är ofta en väldigt personlig upplevelse som lever kvar länge i minnet och då är det viktigt att kunna vara öppen, ärlig och inte slösa någons tid i onödan för att undvika en dålig kandidatupplevelse.

 

Vad vill kandidaterna egentligen ha?

Amanda Kandidater i våra tyngre specialist- och chefsuppdrag lockas av roller där bolaget har potential för tillväxt, att få verka i en stimulerande och intressant miljö och en möjlighet att växa i rollen. Ofta vill de ha ett ansvar för strategi och utvecklingen framåt, att kunna vara med och påverka och inte bara förvalta en redan befintlig struktur.

Charlotta Många kandidater söker också flexibilitet och det blir vanligare att de inte vill ha ett åtta till fem-jobb utan uppskattar att kunna arbeta utanför kontoret, deltid eller lägga upp sitt arbete lite mer efter vad som passar in i privatlivet.
En annan sak som kan vara avgörande är hur chefen är. I en del av de mer juniora roller vi rekryterar till så efterfrågas en chef som kan inspirera och förstå tekniken. Även om en chef inte nödvändigtvis behöver ha den tekniska expertisen eller erfarenheten så behöver hen i alla fall vara nyfiken på teknik och vilja sätta sig in i och förstå de mer operativa bitarna inom en IT-avdelning.

 

Vilka krav ser ni att uppdragsgivare ställer på IT-kompetens idag?

Amanda Kraven är ofta många och då är det viktigt att vi som rekryteringspartner och rådgivare har mod och insikt att kunna ifrågasätta och vägleda uppdragsgivare rätt i marknaden. Att kunna sätta rätt förväntningar är avgörande för att lyckas.

Charlotta Många som kommer till oss beskriver att de letar efter bolagets nästa stjärna. Jag tror att egenskaperna för att vara en stjärna ligger inom alla individer och det handlar mer om att ha rätt person på rätt plats. Hittar man den personen så kan det ofta leda till att lättare kunna attrahera andra duktiga medarbetare.

Amanda Många jobb idag tillsätts via tips och rekommendationer i informella nätverk. Det är lättare att byta jobb om man har en relation till det nya företaget sedan tidigare. Våra uppdragsgivare söker idag ofta kandidater med bra nätverk inom branschen och förväntar att de i sin tur vet var den bästa kompetensen och senaste kunskapen finns. Att ha många och bra relationer blir mycket värdefullt.

 

Finns de återkommande krav från företag som står i vägen för framgång?

Charlotta Det är väldigt olika beroende på rollen vi söker. Det som ibland lyfts i specialistroller är att arbetslivserfarenhet kommer före utbildning och att relevant kompetens, kunskap och erfarenhet väger tyngre. Förutom tunga specialister arbetar vi med chefsroller och där blir det svårare att komma ifrån krav om utbildning.

Amanda Jag tycker man kan vara öppen för och inte begränsa sig till personer som bor i Sverige. Det kan också också vara värt att fundera på hur viktigt svenska som första språk är. I vissa organisationer och roller tror jag att det hade varit fullt möjligt att se till ett bredare nätverk av kompetens. På Harvey Nash tycker jag att vi är bra på att utmana våra kunders krav och vågar tänka i nya banor för att lösa ett uppdrag.

Charlotta Jag rekommenderar att gå igenom kravlistan noggrant, speciellt vid rekrytering av bristkompetens. Det är lätt att avskräcka potentiella kandidater med en lång punktlista av saker man måste ha. Det kan vara bättre att istället flytta några saker till listan över meriterande egenskaper.

Amanda Jag ser gärna att uppdragsgivaren visar en viss öppenhet för att anpassa rollen i den mån det går för att bättre dra nytta av kandidaternas potential. I kandidaternas marknad så måste man ibland utgå från vem som finns i marknaden och mod att erkänna sina egna utmaningar och begränsningar för att lyckas i sin rekrytering.

Vi på Harvey Nash strävar efter att vara våra kunders långsiktiga rådgivare inom allt som rör rekrytering och talangutveckling. Vi har ett dedikerat team specialiserade på IT-roller, med kompetens om marknaden och upparbetade kontaktnätverk. Vi är bra på roller som verkar i gränslandet mellan IT och verksamheten; tunga specialister, nyckelpositioner och chefer.
Exempel på roller vi rekryterar till just nu: utvecklingschef, CTO, systemförvaltare, Business Analyst, chefsarkitekt, teknisk koordinator, affärschef, Information Security Architect, kravanalytiker, förvaltningsledare, Reporting Strategist, Team Leader Support.

Vi lägger löpande ut nästan alla roller på LinkedIn och Twitter så följ oss gärna där för att se mer om vad vi gör! Du är annars alltid välkommen att ta en direkt kontakt med oss för en dialog.

Amanda Lundqvist, konsult
M: +46 73 773 13 51
E: amanda.lundqvist@harveynash.se

Charlotta Skogar, konsult
M: +46 76 798 13 65
E: charlotta.skogar@harveynash.se