Nordiska företag känner sig trygga med digitaliseringen

December 12, 2017

Att nordiska företag känner sig trygga inför digitaliseringens utmaningar är ett av de viktigaste resultaten från Alumni/Harvey Nash Board Report 2017/18

Alumni/Harvey Nash Board Report 2017/18, har de senaste fyra åren har samarbetat med London Business Schools ledarskapsinstitut för att undersöka hur styrelser svarar på en föränderlig och utmanande värld av affärs- och företagsfrågor.

Undersökningen representerar åsikterna från mer än 826 styrelseledamöter från Storbritannien, Norden och Asien/Stillahavsområdet. Enligt rapporten ansåg knappt hälften (46 procent) av de nordiska respondenterna att de stod inför digital disruption vilket var större än i de andra undersökta geografiska områdena.

För att läsa mer om resultaten och hur vi i Norden står oss i förhållande till resten av världen läs mer här.

Ni kan också kontakta Catharina Mannerfelt, partner och ansvarig för Alumnis tjänster inom styrelserekrytering och rådgivning. 
För mediefrågor kontakta Satu Ahlman.

Alumni är ett systerbolag till Harvey Nash i Norden och ingår i Harvey Nash plc. börsnoterat i London. Med fokus på ledningsgrupper och styrelser erbjuder Alumni ledande och innovativa tjänster inom ledarutveckling och ledarförsörjning. Läs mer på www.alumniglobal.com