Ökad efterfrågan interim

April 23, 2018

 

Sara Petterson är sedan 2017 ansvarig för vår interimaffär och ser en ökad mognadsgrad men fortfarande finns en viss osäkerhet kring hur och när och vad man egentligen får som kund när man anlitar en interimskonsult och vad som skiljer erbjudandet åt från att arbeta med bemanning eller managementkonsulter.

 

Consultant Interim Sara Pettersson

Consultant Interim Sara Pettersson

Sara, du började på Harvey Nash 2011 i rollen som rekryteringskonsult, kan du berätta lite om din egen bakgrund och vad du gör idag?

När jag började var vi kanske en handfull kollegor som arbetade branschbrett med de flesta typer av tjänster på chefs och specialistnivå. Det är fantastiskt kul att sju år senare fortfarande vara här på samma arbetsplats men nu kunna konstatera att vi spelar i en helt annan liga! Med ytterligare två kontor i Malmö och Göteborg, utöver Stockholm, samt ett framgångsrikt och nära samarbete med systerbolagen Alumni, Impact Executives och PAT Management så kan vi konkurrera på en helt annan nivå. Jag tror faktiskt vi säger att vi är störst i Norden nu sett till den närvaro vi har med kontor i alla nordiska länder. Vi har också ådstakommit en ganska stor omorganisation där vi numera arbetar i team med nischad expertis inom olika branscher och funktioner. Alla dessa förändringar har jag växt med längs vägen och det är så klart en av de störta anledningarna till att jag fortfarande trivs så bra här.

Idag ansvarar jag för vår interimsaffär och ingår i vår svenska ledningsgrupp, så affärsutveckling och kundrelationer står högt på agendan. Men, jag har ju också ett litet team som vi behöver växa på sikt och att finnas här för mina kollegor och medarbetare i att stötta och coacha andra är något jag tycker är mycket givande och ger mycket positiv energi!

 

Du nämner att det finns en viss osäkerhet på marknaden kring interim och vad det innebär, men på vilket sätt tycker du att marknaden nu är mer mogen?

De allra flesta jag pratar med har i alla fall hört talas om interimtjänster, det finns flera andra aktörer som enbart arbetar med interim och mitt intryck är att marknaden på kort tid nu mognat väldigt snabbt, med större efterfrågan generellt. Det är idag mer kvalificerat arbete med förbättrade legala avtal och villkor som säkerställer samarbetet och skapar så klart också bättre förutsättningar och en trygghet för interimskonsulten. Jag tror yrket ofta förknippas med underkonsulter av en äldre generation så det är positivt att se yngre förmågor också ta steget över till att bli interimskonsult. Det är ett tecken på att denna typ av arbetsform lockar och fungerar i praktiken och att den svenska arbetsmarknaden mår bra och ger människor utrymme att våga prova på nya former av försörjning. Det kan hända att allt prat om gigekonomi har bidragit till populäriteten men jag ser det också som en ganska naturlig konsekvens av den relativt tröga och svårrörliga arbetsmarknad vi har, i alla fall sett till Sverige idag. Jag ser det som en mycket positiv utveckling där vi bättre tar till vara på individers potential och utnyttjar arbetsresurser på ett smartare sätt. Interimslösningar gör det lättare att plocka in specialistkompetens på tillfällig basis utan att behöva känna att det måste leda till en tillsvidareanställning. Interimskonsulten själv vill också oftast själv gå vidare till nästa nya utmaning och inte känna sig uppbunden till ett längre anställningskontrakt.

 

Vad betyder Interim Management för dig?

Interim Management handlar om att plocka in en kvalifificerad och erfaren person på specialist eller ledningsposition under en begränsad tidsperiod för att lösa en viss typ av utmaning eller lösa ett tillfälligt behov. Det kan handla om en period under pågående permanent rekrytering, sjukskrivning, föräldraledighet eller en organisationsförändring. Den vanligaste orsaken till att en klient kontaktar oss för en interimslösning är i väntan på en permanent rekrytering; en vakans där man inte har råd att vara utan. Som interimskonsult förväntas du snabbt ta dig an komplexa roller och utmaningar hos olika kunder

Interimskonsulter har flerårig och gedigen erfarenhet men mer viktigt: relevant erfarenhet för just den specifika rollen och är oftast överkvalificerade. De kan komma in och leverera från dag ett och kan i mycket högre grad arbeta självgående och addera värde omgående. Vi har haft uppdrag som löpt på i upp till ett år men just tidsperioden är en dialog som förs i början av uppdraget och beror mycket på interimskonsultens önskemål. Det kan till och med vara så att en interimstjänst går över i en permanent lösning.

 

FAKTA OM VÅRT INTERIM ERBJUDANDE PÅ HARVEY NASH

  • Att initiera en interimsförfrågan kostar ingenting.
  • Företaget betalar bara från dag 1 av interimkonsultens uppdrag.
  • Vi har kvalitetssäkrat interimskonsulten före presentation.
  • Vi står för avtal och administration av interimskonsultens kompensation.

 

Hur tycker du man ska vara som person för att trivas i rollen som interimskonsult?

Jag tycker att man ska vara flexibel och tycka om utmaningar och förändring. Orädd och risktagande är andra beskrivningar som kommer till mig. Kanske också lite otålig och en strävan efter att snabbt se resultat och lösningar. Uppdragen handlar ofta om att komma in i ett kaos, vara med och styra upp, hitta en långsiktig lösning och driva förändring inom en verksamhet. När man uppnått målet ska man kunna släppa taget och gå vidare till nästa utmaning. Det är ett fantastiskt karriärsval om man vill prova på att arbeta i lite olika miljöer, snabbt bredda sitt CV och lära sig olika branscher för att öka sin attraktionskraft på arbetsmarknaden i framtiden.

Är du interimskonsult och vill ingå i vårt nätverk eller står din organisation inför behov där en interimslösning kan vara aktuellt?

Läs gärna mer om våra tjänster.

Då får du gärna höra av dig till oss direkt.

 

Sara Pettersson, acting Head of Interim Management

M: +46 76-798 13 63

E: sara.pettersson@harveynash.se