Ökad efterfrågan på interim

October 20, 2018

 

Caroline Wettermark är sedan 2016 ansvarig för vår interimsaffär och ser en ökad efterfrågan på interimstjänster men fortfarande finns en viss osäkerhet kring hur och när och vad man egentligen får som kund när man anlitar en interimskonsult.

Consultant Caroline Wettermark

Head of Interim Caroline Wettermark

Caroline, du började på Harvey Nash 2016 i rollen som rekryteringskonsult för att bygga vårt affärsområde Interim Management. Kan du berätta lite om din egen bakgrund och vad du gör idag?
Min bakgrund är lite annorlunda från de flesta av mina kollegors då jag är jurist i grunden och har jobbat inom finansbranschen sedan examen. För ca sex år sedan bestämde jag mig att byta bana och har alltid intresserat mig för rekrytering. Jag har jobbat både som researcher och konsult och inom både executive search och de senaste åren med interim management.
När jag började på Harvey Nash fanns det redan mycket att bygga på med vår interimsverksamhet. Vi hade redan hjälpt flertalet kunder med interimskonsulter men det vi såg behov av var ett mer samlat grepp kring affären. Vi fortsatte bygga nätverk inom alla de områden där Harvey Nash erbjuder kompetens för chefer och specialister och fortsatte hjälpa våra kunder att lösa deras tillfälliga behov. Detta visade sig mycket framgångsrikt varför vi nu både har växt vårt team och breddat vårt utbud!

Med ytterligare två kontor i Malmö och Göteborg, utöver Stockholm, samt ett framgångsrikt och nära samarbete med systerbolagen Alumni, Impact Executives och PAT Management så kan vi konkurrera på en helt annan nivå. Tanken är att våra kunder ska kunna vända sig till en leverantör och få alla rekryterings- och interimsbehov på alla nivåer tillgodosedda. Jag tror faktiskt vi säger att vi är störst i Norden nu sett till den närvaro vi har med kontor i alla nordiska länder. Vi har också åstadkommit en ganska stor omorganisation där vi numera arbetar i team med nischad expertis inom olika branscher och funktioner.

“Idag ansvarar jag för vår interimsaffär och ingår i vår svenska ledningsgrupp så affärsutveckling och kundrelationer står högt på agendan. Jag har också ett team som vi vill växa på sikt och att finnas här för mina kollegor och medarbetare i att stötta och coacha andra är något jag tycker är mycket givande och ger mycket positiv energi!”

Du nämner att det finns en viss osäkerhet på marknaden kring interim och vad det innebär, men på vilket sätt tycker du att marknaden nu är mer mogen?
De allra flesta jag pratar med har i alla fall hört talas om interimstjänster och fler yrkesverksamma personer väljer att bli konsulter. Det har blivit som en egen yrkeskategori att vara interimskonsult. Min upplevelse är att marknaden på kort tid nu mognat väldigt snabbt, med större efterfrågan generellt för tillfälliga uppdrag. Det är idag mer kvalificerat arbete med förbättrade legala avtal och villkor som säkerställer samarbetet och skapar så klart också bättre förutsättningar och en trygghet för interimskonsulten. Jag tror yrket tidigare förknippades med konsulter av en äldre generation så det är positivt att se att även personer som är mitt uppe i sina karriärer tar steget över till att bli interimskonsult. Det är ett tecken på att denna typ av arbetsform lockar och fungerar i praktiken och att den svenska arbetsmarknaden mår bra och ger människor utrymme att våga prova på nya former av försörjning. Jag tror även att gigekonomin har bidragit till populariteten men jag ser det också som en ganska naturlig konsekvens av den relativt tröga och svårrörliga arbetsmarknad vi har, i alla fall sett till Sverige idag. Jag ser det som en mycket positiv utveckling där vi bättre tar till vara på individers potential och utnyttjar arbetsresurser på ett smartare sätt. Interimslösningar gör det lättare att plocka in specialistkompetens på tillfällig basis utan att behöva känna att det måste leda till en tillsvidareanställning.

“Interimskonsulten själv vill också oftast själv gå vidare till nästa nya utmaning och inte känna sig uppbunden till ett längre anställningskontrakt.”

 

FAKTA OM VÅRT INTERIM ERBJUDANDE PÅ HARVEY NASH
• Vi erbjuder interimskonsulter inom Finance, Legal, Operations, HR, IT, Marknad och Kommunikation, Sälj, Projekt- och förändringsledning, Inköp och Supply Chain.
• Att initiera en interimsförfrågan kostar ingenting.
• Företaget betalar bara från dag 1 av interimkonsultens uppdrag.
• Vi har kvalitetssäkrat interimskonsulten före presentation.
• Vi står för avtal och administration av interimskonsultens kompensation.

Vad betyder Interim Management för dig?
Interim Management handlar om att plocka in en kvalificerad och erfaren person på en specialist- eller ledningsposition under en begränsad tidsperiod för att lösa en viss typ av utmaning eller lösa ett tillfälligt behov. Det kan handla om en period under pågående permanent rekrytering, sjukskrivning, föräldraledighet eller en organisationsförändring. Som interimskonsult förväntas du snabbt ta dig an komplexa roller och utmaningar hos olika kunder.

Interimskonsulter har flerårig och gedigen erfarenhet av just konsultrollen men än mer viktigt: relevant erfarenhet för just den specifika rollen och konsulten är oftast överkvalificerad. Konsulten kan komma in och leverera från dag ett och kan i mycket högre grad arbeta självgående och addera värde omgående. Vi har haft uppdrag som löpt på i upp till två år men just tidsperioden är en dialog som förs i början av uppdraget och beror även på interimskonsultens önskemål. Det kan i vissa fall även vara så att en interimstjänst går över i en permanent lösning.

Hur tycker du man ska vara som person för att trivas i rollen som interimskonsult?
Jag tycker att man ska vara flexibel och tycka om utmaningar och förändring. Kanske också lite otålig och ha en strävan efter att snabbt se resultat och lösningar. Uppdragen handlar ofta om att komma in i ett kaos, vara med och styra upp, hitta en långsiktig lösning och driva förändring inom en verksamhet. När man uppnått målet ska man kunna släppa taget och gå vidare till nästa utmaning. Det är ett fantastiskt karriärsval om man vill prova på att arbeta i olika miljöer, snabbt bredda sitt CV och få erfarenhet från olika branscher för att öka sin attraktionskraft på arbetsmarknaden i framtiden.

Är du interimskonsult och vill ingå i vårt nätverk eller står din organisation inför ett behov där en interimslösning kan vara aktuellt?

Då får du gärna höra av dig till oss!

Caroline Wettermark, Head of Interim Management
M: +46 737 73 13 46
E: caroline.wettermark@harveynash.se

Läs mer om våra tjänster