Perspektiv från en rekryteringskonsult

Ett företag som vänder sig till oss för att få hjälp med en rekrytering måste känna tillit och förtroende till att vi ska hitta rätt kandidat som matchar det som efterfrågas. Men det finns en viktig del i det här som man inte får glömma bort – kandidaterna. Deras upplevelse är minst lika viktig, både för oss som rekryteringsföretag och för våra uppdragsgivare som vi rekryterar till.

Researcher Sonnica Frandberg

Researcher Sonnica Frändberg

“Det finns en roll för alla och även om en person inte är slutkandidat i ett uppdrag så är man det säkerligen i ett annat.”

Läs mer

Möjligheten att få arbeta med mer regelverkstunga roller och att få utväxling på sitt uppbyggda nätverk av professionella inom denna bransch har bidragit till kollegan Sophie Lemperts bild av att kunna göra skillnad och addera mer värde för våra kunder. Inom juridik, finans, försäkring och Private Equity branschen har hon funnit utmaningen större, då hon upplever att de allra flesta kunder ställer lite högre krav på kvalitet, tillgänglighet och träffsäkerhet. 

Consultant Sophie Lempert

Konsult Sophie Lempert

“Det känns meningsfullt att få vara involverad i rekryteringar som i många avseenden påverkar framtidens ledarskap inom svenskt näringsliv.”

Läs mer

Interimskonsulter har flerårig och gedigen erfarenhet men mer viktigt: relevant erfarenhet för just den specifika rollen och är oftast överkvalificerade. De kan komma in och leverera från dag ett och kan i mycket högre grad arbeta självgående och addera värde omgående. Caroline Wettermark berättar mer om vårt interimserbjudande och värdet av att anlita en interimskonsult.

Consultant Caroline Wettermark

Ansvarig för Interim Management Caroline Wettermark

 

“Min upplevelse är att marknaden på kort tid nu mognat väldigt snabbt, med större efterfrågan generellt för tillfälliga uppdrag. Det är idag mer kvalificerat arbete med förbättrade legala avtal och villkor som säkerställer samarbetet och skapar så klart också bättre förutsättningar och en trygghet för interimskonsulten.”

Läs mer

Jonas Röhne, som i sitt arbete ser många nya roller utvecklas, konstaterar att jobbet blir extra givande när uppdragsgivaren är öppen för nya lösningar. Digitaliseringen ställer krav på nya kompetenser och idag är det inte lika tydligt var man bör leta efter dem. Det kanske inte är kandidaten med det klassiska CV:t eller med en viss utbildning som är lösningen.

 

Cosnultant Marketing and Sales

Konsult Jonas Röhne

“Att arbeta med människor är både kul och utmanande, eftersom det aldrig går att förutsäga vad som kommer att hända.”

Läs mer

Med helhetsansvar för rekryteringsprocessen kan vi ge kunderna en bättre upplevelse, enligt kollegan och rekryteringskonsult Ann Söderlind. Det blir enklare i kommunikationen med någon som har insyn i alla delar. Jobbet blir också mycket roligare när man är delaktig och får ta ansvar för hela rekryteringsprocessen. Från strategi ner till minsta detalj: analysmöte, identifikation, arbetet med att attrahera rätt kandidater och till att kvalitetssäkra genom tester, bakgrundskontroller och referenssamtal.

Konsult Ann Söderlind

“Att spendera mer tid ute hos kunden och på att sälja in tjänsten till kandidaterna har fått mig att inse för hur givande det är att ha bådas perspektiv – kandidatens och kundens.”
 
Genom vår specialisering har vi har en förståelse och kunskap om marknaden, där vi kan sätta förväntningar på rätt nivå och ge råd om bland annat vilken rekryteringsstrategi som kan ge bäst resultat, beroende på roll och verksamhet. Mirja Holmberg ansvarar idag för våra områden: Marknad, Kommunikation, Sälj, Tech och IT.

Teamchef och konsult Mirja Holmberg

“Ganska nyligen tog vi beslutet att slå samman teamen för IT/Tech och Marknad/ Sälj vilket känns helt rätt! Det är få marknadsroller idag som inte på något vis måste ha en stor del kunskap om den digitala utvecklingen. Vi får en bra kunskapsöverföring och i vissa fall lyckas vi hitta spännande synergier mellan branscher. Det ger oss en enorm bredd när det gäller denna typ av roller och en trygghet i vår rådgivande roll, där vi kan vara med och utmana våra kunder för att addera ännu mer värde och lyckas med att hitta den absolut bästa matchningen mellan kandidat och uppdragsgivare.”

 

Läs mer

 

Vårt senaste nyhetsbrev läser du här