Perspektiv från en rekryteringskonsult

July 2, 2018

 

Jonas Röhne berättar att de var Harvey Nashs goda rykte, tydliga ambitioner för tillväxt och det faktum att vi var nordiska som lockade honom till oss. Efter att ha arbetat med rekrytering i olika företagskulturer uppskattar han företagets starkt värderingsstyrda förhållningssätt.

–         Jag trivs med att vi arbetar i team. Jämfört med tidigare arbetsplatser är jag mer en del av ett sammanhang här. Vi kan bidra till verksamheten på mer än ett sätt, alla kan vara med och göra skillnad, menar Jonas.

 

Jonas är Manager på Harvey Nash. Däri ingår även konsultrollen Practice Lead, som utvecklar företagets expertisområden Marknad, Kommunikation och Sälj. Det är ett strategiskt ansvar som han driver självständigt, om än i nära samarbete med kollegor.

–         Jag uppskattar verkligen att få vara med och driva vår affärsutveckling, däri ligger en utmaning för mig och som jag känner bidrar till min personliga utveckling. Det gäller att hela tiden pusha organisationen för att vi ska fortsätta utvecklas i takt med kund- och kandidatmarknaderna, konstaterar Jonas.

 

Förändringar skapar nya roller

I likhet med andra företag befinner sig Harvey Nash i en transformationsprocess mot en allt mer digitaliserad vardag. Framtidens krav på mer automatiserade processer upplever han som både inspirerande och utvecklande.

 

Jonas, som i sitt arbete ser många nya roller utvecklas, konstaterar att jobbet blir extra givande när uppdragsgivaren är öppen för nya lösningar. Digitaliseringen ställer krav på nya kompetenser och idag är det inte lika tydligt var man bör leta efter dem. Det kanske inte är kandidaten med det klassiska CV:t eller med en viss utbildning som är lösningen.

 

En annan utmaning rekryterare ställs inför är undermedvetna fördomar. Ser man inte upp, kan man missa potential bland de kandidater man träffar. En rekryteringskonsult måste hela tiden fokusera på en kompetensbaserad intervjuteknik, men vi får inte glömma bort att addera värde genom att se potentialen och möjligheterna i kandidaten. Det är så vi hittar bästa möjliga matchning mellan våra kandidater och uppdragsgivare.

 

–          Vad tycker du är roligast med ditt jobb?

–          Jag trivs med att vara en del av hela processen, att kunna ta dialogen med både kandidaterna och uppdragsgivaren. Att hitta nästa steg i karriären eller rekrytera nästa nya medarbetare är ofta personliga händelser i en människas liv. Man hinner tänka mycket under processens gång och lägger ned mycket engagemang, vilket är positiv energi som smittar av sig, svarar Jonas.

 

Annonsrekrytering versus search

I en rekryteringsprocess väljer man approach efter kundens behov – vanligtvis annonsrekrytering eller search. Medan annonsrekrytering fokuserar på att hitta den bästa kandidaten av dem som sökt tjänsten, ger search en möjlighet att rekrytera den bästa kandidaten på marknaden.

 

Med search-metoden hjälper vi våra kunder få reda på vilken kompetens som finns ute på marknaden, för att sedan attrahera och rekrytera den. Eftersom de kandidater som efterfrågas inte nödvändigtvis är på jakt efter en ny utmaning, figurerar de inte som aktivt sökande på de kanaler där företag annonserar. Företag kan även ha en anledning till att man inte vill gå ut med rekryteringen.

–          Vi har ofta konfidentiella uppdrag som av naturliga skäl inte kan annonseras. Då passar search bättre. Search tar också tempen på marknadens intresse för bolaget, något kunden oftast uppskattar och som adderar ett mervärde, berättar Jonas.

 

Fördelarna med annons är å andra sidan den stora spridning en annons i rätt kanaler, och mot rätt målgrupp, kan ge. Företaget når både rätt typ av kandidater och personer som kan tipsa om passande kandidater. Man får inte glömma bort att annonsrekrytering är också ett sätt att sälja in bolaget och bygga arbetsgivarens varumärke.

 

Kända varumärken inte alltid enklast

Att arbeta med kända varumärken som får mycket uppmärksamhet är roligt, men inte alltid lätt. Urvalet är visserligen större, men samtidigt ställer kunden högre krav på kandidaterna. För att leverera framgångsrik som rekryteringskonsult måste man verkligen känna kunden för att förstå vilken typ av kandidat de letar efter.

–          Att arbeta med människor är både kul och utmanande, eftersom det aldrig går att förutsäga vad som kommer att hända. Det är spännande att placera kandidater i en roll hos bolag de knappt kände till och sedan följa deras tankeutveckling under uppdragets gång, berättar Jonas Röhne.