Prioritera rätt person framför ålder

December 18, 2017

Idag lever vi längre och är friskare, vi vidareutbildar oss genom livet och den mentala åldern blir allt mer flytande. Det blir vanligare med interimsanställningar och att man inte stannar lika länge i en samma roll eller ens på samma företag. Fler och fler byter också helt karriär mitt i livet.

Men undersökningar visar att det trots allt är svårare att byta jobb när man blir äldre, redan så tidigt som i 40-års åldern upplever många att det de har svårare att komma vidare.

Det här är också något som vi kan se när vi rekryterar. Våra uppdragsgivare vill ofta ha någon som har erfarenhet, har driv, digital kunskap och förmåga att kunna tänka nytt. Och de tänker att kandidaterna troligen är runt 35-40 år. En ekvation som inte alltid går ihop.

När vi presenterar kandidater så har vi ofta med både de som är mer juniora i erfarenhet och de som är mer seniora. Tyvärr kommer inte alltid dessa till intervju. När det gäller de med mer erfarenhet så har de flera gånger själva sökt en tjänst. De har gjort resan med att ha ett mer övergripande ansvar men nu vill de ta en specialistroll för att kunna fokusera på ett område och kunna bidra med sin erfarenhet till företaget som helhet.

Varför går de då inte vidare? Jag tror inte att det bara handlar om ålder i sig utan mer än osäkerhet inför en gedigen erfarenhet och fördomar om hur man är som person. Motiveringarna vi får från uppdragsgivare är att de är inte tror att personen kommer stanna, att de egentligen vill ha en mer strategisk roll, att de inte kommer in med nytt tänk eller att de inte har det driv eller den digitala kunskap som krävs.

Vi som rekryterare måste fortsätta att lyfta dessa kandidater och våra uppdragsgivare måste våga ta steget att ta in dem. Det är viktigt att se fördelarna istället för att lyfta problem som troligen inte ens är verkliga utan mer är föreställningar om hur det är.

Idag blir det allt vanligare med en karriär som inte är linjär utan att man går mellan olika typer av roller från en generalist till en specialist roll, från ett område till ett annat. De flesta av oss kommer ha ett yrkesverksamt liv mycket längre än tidigare generationer. I och med att vi lever längre så kommer vi också att arbeta längre, vid 40 år kanske vi har arbetat en tredjedel av vårt yrkesliv.

Att se till att få en bra mix i gruppen på företaget är det man bör sträva efter. Det är det bästa ur ett såväl affärsmässigt, gruppmässigt och individuellt perspektiv. De bästa grupperna är ju som vi alla vet inte de homogena utan de där man kompletterar varandra. Det gäller såväl i ålder, kön, personlighet och erfarenhet.

Vi ska inte vara rädda för erfarenhet och ålder. Nyttja den istället. Nyfikenhet, förmåga att tänka nytt och driv är inte åldersrelaterat utan mer personrelaterat. Idag så arbetar företag alltmer tvärfunktionellt och agilt vilket också bidrar till att personer kommer byta områden man arbetar inom. En senior person lär av en mer junior och tvärtom och det är dit vi vill komma. Det är då vi får in en dynamik i företaget och det är där de nya sätten att tänka och arbeta kommer fram. Och det är där vi får resultat.

Sonnica Frändberg researcher på Harvey Nash

Sonnica Frändberg, Senior researcher
M: +46 730 95 71 02
E: sonnica.frandberg@harveynash.se