Rekrytering från privat näringsliv till offentlig sektor

January 28, 2019

 

Att lyckas attrahera och rekrytera den bästa kompetensen inom en sektor som står inför stora förändringar och utmaningar ställer höga krav på både oss som rekryteringspartner men också rekryteringsprocessen. Rätt kompetens på rätt plats handlar om att se potential och möjligheter och ibland att våga utmana kravprofilen.

 

Anna-Carin Ekman and Linda Jospehson – specialise in assignments within Harvey Nashs area of expertise, Public

Linda Jospehson och Anna-Carin Ekman – arbetar dedikerat med uppdrag inom Harvey Nashs expertisområde Public.

På Harvey Nash har vi sedan flera år tillbaka valt att ha ett eget team av specialister som dedikerat arbetar med just rekryteringsuppdrag inom offentlig sektor. Anledning är att vi ser flera skillnader jämfört med det privata näringslivet och uppdragen kräver en annan typ av kompetens. Framgångsrika rekryteringsprocesser kräver att vi kan kartlägga hela kandidatmarknaden och uppmuntra och verka för att fler tar klivet mellan offentligt och privat näringsliv eller tvärtom.

Offentlig verksamhet har idag på ett helt annat sätt än det privata näringslivet krav på sig att kombinera humana och demokratiska värden med effektivitet och ekonomisk medvetenhet. Behovet av att lyfta in kompetens från det privata näringslivet kan ibland vara svårt att lyckas med när man som arbetsgivare inte alltid kan konkurrera i lönesättning.

“Att kunna agera som speaking partner för våra uppdragsgivare är något som flera av våra kunder uppskattar. Just genom att vi kan ta förutsättningslösa möten, kartlägga marknaden och kommunicera uppdraget på ett mer informellt plan, förklarar Anna-Carin Ekman”, som idag ansvarar för Harvey Nashs expertisområde Public.

Med den erfarenhet vi har inom branschen kan vi hjälpa kandidaten med information om vad en roll inom offentlig sektor innebär, hur deras unika kompetens skulle kunna tillföra värde och tillgodose en potentiell ny roll, samt avvägningen mellan fördelar och nackdelar.

“Ibland gäller det att påminna och förbereda kandidaterna kring konsekvenserna av vår demokratiska beslutsprocess så att man lägger förväntningarna kring uppdraget rätt. Detta blir mervärdet för våra uppdragsgivare – att vi hjälper kandidaterna hitta förtroendet i att söka rollen”, tillägger Linda Josephson, senior rekryteringskonsult inom Public.

 

Staten som arbetsgivare?

“En bra sådan skulle jag säga. Kanske inte de högsta lönerna men det finns mycket annat som väger upp. Bra villkor för ledighet, trygghet, livsbalans och oftast bra pensionsvillkor. Beroende på vilken fas i livet man är kan olika former av ersättning uppskattas för sin arbetsinsats”, säger Linda.

För många erfarna chefer är tanken på ett ledaransvar med frågor som har bäring för samhället i stort något som kan locka. Man vill bidra och ge tillbaka, kanske genom de erfarenheter man skaffat sig inom det privata näringslivet. Det kan vara en merit att ha jobbat inom det offentliga, där man förvärvat kunskap om hur samhället fungerar och styrs. Detta gäller i hög grad chefsbefattningar och styrelseroller.

“Självklart ser vi också det omvända, att till exempel bransch- och intresseorganisationer ofta har stort utbyte av att rekrytera från det privata näringslivet”, menar Anna-Carin.

Dialogen inom offentliga verksamheter styrs dagligen av samhällsfrågor, värderingar och personligt engagemang. Det finns en mycket hög kunskapsnivå inom det offentliga och en komplexitet givet det ansvar verksamheterna har för hela vårt land. I våra uppdrag märker vi av komplexiteten speciellt i digitaliseringsfrågor, där man inte på samma vis som ett företag eller start-ups inom det privata, kan arbeta lite i skymundan och testa sig fram. Utfallet är hela tiden mediebevakat och påverkar oåterkalleligt alla samtidigt.

“Det finns också en långsiktighet så klart som har fördelar över den ofta mer ryckiga marknaden inom privat sektor med vinstdrivande syften och kvartalsrapporteringar som ska mötas. Det är fantastiskt inspirerande och utmanande att arbeta inom det offentliga- samhällsdrivna området”, avslutar Linda.

 

Vårt expertisområde Public

Vi har valt att jobba med ett dedikerat team – Public – för rekrytering inom offentlig sektor. Detta för att vi ser många beröringspunkter inom samtliga idéburna verksamheter och vi vill inte begränsa vårt kandidatnätverk till enbart offentliga myndigheter och departement. Vi ser att individer gärna rör sig mellan bransch- och intresseorganisationer, civilsamhället och offentligt ägda bolag. Det som adderar värde och varför vi har detta som ett av våra expertisområden är att vi har rätt fokus, håller oss uppdaterade kring hela sektorn; på politisk nivå, statlig- och regional nivå, kommuner, bransch- och intresseorganisationer samt ideell sektor. Det som är gemensamt är samhällsuppdraget. Våra uppdrag omfattar all rekrytering av chefer och specialister där vi kombinerar search med annonsering när vi kartlägger och söker upp kandidater. Vi tillser även interimschefer- och specialistlösningar vid behov.
Vårt Public område sträcker sig över flera varumärken inom Harvey Nash Group vilket innebär att vi i Norden arbetar väldigt nära kollegorna på systerföretaget Alumni. Vi har ett bra renommé på marknaden och gediget nätverk vi byggt sedan Alumni grundades snart 30 år sedan.

För mer information om hur vi kan addera värde till din karriär eller din organisation så får du gärna höra av dig:

Anna-Carin Ekman, Practice Manager
M: +46 73-095 71 01
E: anna-carin.ekman@harveynash.se