Risk för ökade cyber-attacker när IT-avdelningar exkluderas i verksamhetsstyrda beslut

September 2, 2019

 

Årets CIO Survey från KPMG och Harvey Nash visar att verksamhetsstyrd IT  skapar mer värde än någonsin tidigare, men det för också med sig ett behov av bättre styrning. Säkerhets- och integritetsriskerna ökar när företagsledarna kringgår IT-avdelningens direktstyrning . Cirka 20 procent av nuvarande IT-jobb förväntas ersättas av robotar, men nya typer av tjänster kommer att kompensera för det.
Undersökningen visar att företag där IT-chefen är direkt involverad i beslutsfattande som rör verksamhetsstyrd IT har affärsmässiga fördelar som omfattar bättre ledtider till marknaden för nya produkter och bättre medarbetarupplevelse. Fyra av tio företag involverar trots det inte IT-avdelningen direkt i sådana verksamhetsstyrda IT-beslut. Sannolikheten för att dessa företag blir sårbara inom flera säkerhetsområden är dubbelt så stor jämfört med dem  som konsulterar IT. De är dessutom mindre effektiva på att bygga kundförtroende genom IT och risken är större att de har utsatts för ett allvarligt IT-angrepp under de senaste två åren.
 
– Att vem som helst med en smartphone och ett kreditkort numera kan upprätta ett IT-system innebär både möjligheter och risker. De företag som hittar rätt balans mellan innovation och styrning blir vinnarna, säger Magnus Sjöström, Partner Digital Transformation på KPMG i Sverige.
 
Även om IT-chefens inflytande är intakt sitter färre med i styrelsen, en minskning från 71 procent till 58 procent på bara två år. IT-chefer har svårt att hitta rätt kompetens, och kompetensbristen är högre än den någonsin har varit sedan 2008. De tre färdigheter som det råder störst brist på är big data/analys (44 %), IT-säkerhet (39 %) och AI (39 %). 
När styrelsen ber IT-avdelningen att använda AI/automatisering för att öka effektiviteten (upp 17 % i år som prioritet för styrelserna) svarar IT-cheferna att de bedömer att 1 av 5 jobb ersätts av AI/automatisering inom 5 år. Det i sin tur kommer troligtvis att leda till en betydande omorganisation av verksamhetens roller. Men 69 procent av IT-cheferna tror att nya jobb kommer att ersätta dem som går förlorade på grund av AI/automatisering.
 
– Allt fler styrelser kräver att IT-avdelningen prioriterar automatiseringen av verksamhetens arbete. Hur organisationer anpassar sig till automatisering kommer bli en allt tydligare framgångsfaktor och många företag är inte alls redo, säger Charlotta Skogar på Harvey Nash i Sverige.
 
Digitala ledare, det vill säga organisationer som anser sig vara ”mycket effektiva” på att använda digital teknik för att förbättra sina affärsstrategier, presterade bättre än konkurrenterna inom alla undersökta områden: Dessa områden omfattar ledtid till markaden (53 % jämfört med 34 % för övriga), kundupplevelse (65 % jämfört med 49 %), ökad omsättning (55 % jämfört med 43 %) och lönsamhet (50 % jämfört med 37 %).
 
Det är också troligare att digitala ledare inför nya stora förändringar av produkter och tjänster under kommande tre år (55 % jämfört med 39 % för övriga) och fokuserar på att tjäna pengar. 76 procent av de digitala ledarnas VD:ar vill att deras IT-projekt ska tjäna pengar snarare än att spara pengar, jämfört med 58 procent för övriga.
 
 
 
Om undersökningen
KPMG och Harvey Nash CIO Survey är inne på sitt tjugoförsta år och är den största IT-ledarskapsundersökningen i världen, sett till antalet respondenter. Undersökningen, som omfattade 3 645 IT-direktörer och IT-chefer, utfördes mellan 13 december 2018 och 4 april 2019 i 108 länder. Hela studien finner du på www.hnkpmgciosurvey.com.
 
För mer information, vänligen kontakta:
Charlotta Skogar, Senior konsult Harvey Nash Sverige, charlotta.skogar@harveynash.se, 076-798 13 65
Magnus Sjöström, Partner Digital Transformation KPMG Sverige, magnus.sjostrom@kpmg.se, 070-875 70 62
 
Om Harvey Nash
Harvey Nash har hjälpt över hälften av världens ledande företag att identifiera, rekrytera och utveckla den expertis och talang som behövs för att bygga framgång i en alltmer konkurrensutsatt, global och teknikkrävande omvärld. Vi är över 2 500 experter på över 36 kontor i Europa, Asien och USA. 
 
Om KPMG
På KPMG arbetar vi tillsammans med våra kunder för att skapa trygghet och bidra i förändring. Vi drivs av att förmedla affärsmässiga insikter och erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Genom vårt globala nätverk är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med 207 000 specialister i 154 länder. I Sverige har vi stark lokal förankring med 1 500 medarbetare över hela landet.