Fatta bättre underbyggda rekryteringsbeslut

med stöd av skräddarsydda vetenskapliga metoder.

Assessments

Vi anser att en organisations framgång hänger på att ha rätt kompetens på rätt plats vid rätt tidpunkt. Vi kan hjälpa dig att bedöma och utveckla personer och deras kompetenser för att uppnå strategiska affärsmål.

 • Med våra många goda resultat inom rekrytering har vi gedigen erfarenhet av
  vilken kompetens som behövs och var,
 • hur du kan utforma interna processer för att få fram och bedöma vad som funkar bäst i organisationens ledarskap – erbjuda en objektiv och sakkunnig second opinion inför en befordran eller nyanställning
 • introduktioner så att du tar vara på din nyförvärvade kompetens på bästa sätt.

Vi använder personlighetstest och analytiska tester som är anpassade efter processen, i kombination med våra konsulters kunnande om kundens verksamhet och om befattningen i sig. Våra innsikter och direkttillgång till marknaden gör att vi snabbt kan jämföra resultaten, vilket skapar mervärde för dig som kund.

Våra Tjänster

Vår Expertis

 • Finance & Legal

  Exempel på roller som vi har gedigen erfarenhet av: ekonomichefer, affärsekonomer, affärsjurister, koncernekonomer, CFOer, treasurychefer, chefsjurister, internrevisorer, redovisningschefer, compliance officers, business development managers och business controllers.

 • HR & Administration
  Exempel på roller som vi har gedigen erfarenhet av: HR direktörer, HR business partners, HR specialister, operativa chefer, executive assistants och employer branding ansvariga.
 • IT & Tech
  Exempel på roller som vi har gedigen erfarenhet av: CIO, IT-chef, utvecklingschef, CISO, CSO, Informationssäkerhetsspecialist/arkitekt, IT-säkerhetsspecialist/ arkitekt, gruppchef driftchef, arkitek, förvaltningsledare, projektledare, produktspecialist, kravanalytiker, Scrum Master och specialister inom digitalisering.
 • Public

  Gedigen kunskap och erfarenhet inom offentlig sektor på nationell, regional, och lokal nivå. Exempel på roller som vi har gedigen erfarenhet av: Generalsekreterare/direktörer, VDar, Avdelningschefer, Förvaltningschefer samt chefs- specialistbefattningar inom ekonomi, inköp, logistik, HR, marknad/försäljning.

 • Sales, Marketing & Communications

  Exempel på roller som vi har gedigen erfarenhet av: marknadschefer, försäljningschefer, affärsområdeschefer, kommunikationschefer, key account managers, brand managers, produktchefer och e-commerce managers samt digitala sälj- och marknadsroller.

 • Supply Chain & Operations

  Exempel på roller som vi har gedigen erfarenhet av: inköpschefer, produktionschefer, verksamhetschefer, logistikansvariga, platschefer, samt tyngre specialister inom inköp och varuförsörjning.