Framgångsrik förändringsledning

med direkt access till expertkunskap

Interim

Vår lösning för tidsbegränsade uppdrag (interim) är det självklara valet när du tillfälligt behöver viss kunskap och expertis eller har hög arbetsbelastning. Med vårt stora nätverk av tillgängliga kandidater kan vi hjälpa dig att hitta pålitliga yrkesskickliga och startklara konsulter som kan hoppa in med kort varsel.

Några exempel på tillfällen då våra interimskonsulter kan hjälpa dig som kund:

 • När chefs- eller specialisttjänster behöver tillsättas med kort varsel
 • När kulturen inom en organisation behöver förändras
 • Inför expansioner, sammanslagningar, börsnoteringar eller förvärv
 • För att införa nya system
 • När problem behöver lösas på projektbasis
 • Under sjukskrivning, föräldraledighet eller efter pensionering
 • Under hög arbetsbelastning
 • I fall där en extern part kan underlätta vid förändringsledning
 • För att hjälpa till under perioder av föräldraledighet eller oväntad sjukskrivning
 • Under omorganisationer
 • Tillfälligt stöd innan en permanent rekryteringsprocess har genomförts

Våra interimskonsulter är beredda att leverera från första stund och skapa mervärde genom sin yrkeserfarenhet, ofta från flera typer av organisationer.
I dagens snabba och föränderliga affärsmiljö är det lätt att se fördelarna med att använda sig av våra interimskonsulter.

 

“Vi bedriver just nu ett omfattande omställningsarbete vilket kräver tillfällig kompetens och stöttning inom verksamheten. När vi snabbt behöver täcka upp ett sådant behov är interimsroller en bra lösning. Harvey Nash har ett relevant nätverk, säkerställer hög kvalitet och hittar rätt kandidat för uppdraget – ibland med profiler vi inte tänkt oss från början.”

– Carl Lidefelt, Manager of Portfolio Management, Clas Ohlson

 

På Harvey Nash strävar vi efter att göra livet lite enklare för dig. Genom oss får du tillgång till ett omfattande nätverk av tillgängliga kandidater och vi kan tillhandahålla en kostnadseffektiv metod för att säkerställa organisationens affärsutveckling. Vi har kontor i hela Norden och vi har ett nära samarbete med våra systerföretag Alumni (som erbjuder ledarskaptjänster till företagsledningar och på styrelsenivå) och Impact Executives (som erbjuder interimslösningar riktade mot ledningsgrupper). l oss har du en trovärdig och pålitlig samarbetspartner och rådgivare.

Vill du som kund veta mer om vårt erbjudande om interim? Kika på våra exempelprofiler eller kontakta en av våra rekryteringskonsulter.

interimskonsulter   

Är du konsult och vill vara med i vårt nätverk?

Dela ditt CV

Läs mer om pågående interimsuppdrag just nu

Lediga uppdrag

Vår Expertis

 • Finance & Legal

  Exempel på roller som vi har gedigen erfarenhet av: ekonomichefer, koncernekonomer, CFOer, chefsjurister, internrevisorer, redovisningschefer, compliance officers och business controllers.

  läs mer

 • HR & Administration

  Exempel på roller som vi har gedigen erfarenhet av: HR chefer, HR business partners, HR specialister, operativa chefer, executive assistants och employer branding ansvariga. 

  Läs mer

 • IT & Tech

  Exempel på roller som vi har gedigen erfarenhet av: IT-chefer, utvecklingschefer, gruppchefer,  projektledare och specialister på digital.

  läs mer

 • Public

  Gedigen kunskap och erfarenhet inom offentlig sektor på nationell, regional, och lokal nivå. Exempel på roller som vi har gedigen erfarenhet av: Avdelningschefer samt chefs- specialistbefattningar inom ekonomi, inköp, logistik, HR, marknad/försäljning.

  läs mer

 • Sales, Marketing & Communications

  Exempel på roller som vi har gedigen erfarenhet av: marknadschefer, försäljningschefer, affärsområdeschefer, kommunikationschefer, key account managers, brand managers, produktchefer och e-commerce managers samt digitala sälj- och marknadsroller.

  läs mer

 • Supply Chain & Operations

  Exempel på roller som vi har gedigen erfarenhet av: inköpschefer, produktionschefer, verksamhetschefer, logistikansvariga, platschefer, samt tyngre specialister inom inköp och varuförsörjning.

  läs mer

Våra Tjänster