Framgångsrik förändringsledning

med en trovärdig källa till expertkunskap.

Interim

Vår lösning för tidsbegränsade uppdrag (interim) är det självklara valet när du tillfälligt behöver viss kunskap och expertis eller har hög arbetsbelastning. Med vårt stora nätverk av tillgängliga kandidater kan vi hjälpa dig att hitta pålitliga yrkesskickliga och startklara konsulter som kan hoppa in med kort varsel.

Några exempel på tillfällen då våra interimskonsulter kan hjälpa dig som kund:

 • När chefs- eller specialisttjänster behöver tillsättas med kort varsel
 • När kulturen inom en organisation behöver förändras
 • Inför expansioner, sammanslagningar, börsnoteringar eller förvärv
 • För att införa nya system
 • När problem behöver lösas på projektbasis
 • Under sjukskrivning, föräldraledighet eller efter pensionering
 • Under hög arbetsbelastning
 • I fall där en extern part kan underlätta vid förändringsledning
 • För att hjälpa till under perioder av föräldraledighet eller oväntad sjukskrivning
 • Under omorganisationer
 • Tillfälligt stöd innan en permanent rekryteringsprocess har genomförts

Våra interimskonsulter är beredda att leverera från första stund och skapa mervärde genom sin yrkeserfarenhet, ofta från flera typer av organisationer.
I dagens snabba och föränderliga affärsmiljö är det lätt att se fördelarna med att använda sig av våra interimskonsulter.

På Harvey Nash strävar vi efter att göra livet lite enklare för dig. Genom oss får du tillgång till ett omfattande nätverk av tillgängliga kandidater och vi kan tillhandahålla en kostnadseffektiv metod för att säkerställa organisationens affärsutveckling. Vi har kontor i hela Norden och vi har ett nära samarbete med våra systerföretag Alumni (som erbjuder ledarskaptjänster till företagsledningar och på styrelsenivå) och Impact Executives (som erbjuder interimslösningar riktade mot ledningsgrupper). l oss har du en trovärdig och pålitlig samarbetspartner och rådgivare.

Vill du som kund veta mer om vårt erbjudande om interim? Är du konsult och vill vara med i vårt nätverk?
Hör av dig till oss!

 
 
 
 
 

Våra Tjänster

Vår Expertis

 • Finance & Legal

  Exempel på roller som vi har gedigen erfarenhet av: ekonomichefer, affärsekonomer, affärsjurister, koncernekonomer, CFOer, treasurychefer, chefsjurister, internrevisorer, redovisningschefer, compliance officers, business development managers och business controllers.

 • HR & Administration

  Exempel på roller som vi har gedigen erfarenhet av: HR direktörer, HR business partners, HR specialister, operativa chefer, executive assistants och employee branding ansvariga.

 • IT & Tech

  Exempel på roller som vi har gedigen erfarenhet av: IT-chefer, utvecklingschefer, gruppchefer, driftchefer, arkitekter, förvaltningsledare, projektledare, produktspecialister, kravanalytiker, Scrum Masters och digital specialister.

 • Public

  Gedigen kunskap och erfarenhet inom offentlig sektor på nationell, regional, och lokal nivå. Exempel på roller som vi har gedigen erfarenhet av: Generalsekreterare/direktörer, VDar, Avdelningschefer, Förvaltningschefer samt chefs- specialistbefattningar inom ekonomi, inköp, logistik, HR, marknad/försäljning.

 • Sales, Marketing & Communications

  Exempel på roller som vi har gedigen erfarenhet av: marknadschefer, försäljningschefer, affärsområdeschefer, kommunikationschefer, key account managers, brand managers, produktchefer och e-commerce managers samt digitala sälj- och marknadsroller.

 • Supply Chain & Operations

  Exempel på roller som vi har gedigen erfarenhet av: inköpschefer, produktionschefer, verksamhetschefer, logistikansvariga, platschefer, samt tyngre specialister inom inköp och varuförsörjning.