Interimskonsulter, exempelprofiler

Vi har löpande kontakt med kandidater från flera olika branscher och erfarenheter. Här presenterar vi ett urval av de interimskonsulter vi träffat den senaste tiden.

Önskar du diskutera någon av profilerna här eller är nyfiken på vilka andra interimskonsulter vi har träffat så får du gärna höra av dig till oss.

På Harvey Nash hjälper vi företag inom privat och offentlig sektor att rekrytera och utveckla den kompetens de behöver för att nå framgång. Vi levererar lösningar för både permanent- och interims behov inom chefs- och specialistroller. Sedan starten 2008 har vi byggt upp expertis inom Finance & Legal, Marketing & Communications, Sales, IT & Tech, Supply Chain & Operations samt HR & Administration. 


 

HEAD OF COMMUNICATION  E-COMMERCE   HR-konsult/ Rekryteringskonsult  Business Controller/ Head of Business Control  Marknads- eller Säljchef   Digital Marknadsförare   CFO  Strategisk Inköpare/ Inköpschef   IT-projektledare   CIO

Head of Communication

Vår konsult är en erfaren kommunikatör som just avslutat ett interimsuppdrag som Head of Marketing and Communications på ett industribolag. Hon har bakgrund inom PR och kommunikation från ett av våra större telekombolag och dessförinnan har hon arbetat på olika byråer samt en längre period som PR-ansvarig på ett av de större kulturhusen. Konsulten har vana att jobba både strategiskt och operativt och har sin spets inom corporate communication, PR och ledarskapskommunikation. Hon är van att jobba mot flera olika intressenter och nära VD/ ledningsgrupp och har stor vana att verka i extremt kommersiella miljöer. Som person är vår konsult samarbetsinriktad, mycket ”likeable” men även van att jobba i tuffa miljöer där man måste våga säga vad man tycker.

Sektorer: telekom, retail, produktion, nöje och kultur, B2B, B2C.
Utbildningsnivå: kandidatexamen påbyggt med IHR-diplom
Ungefärlig timpenning: 1 100 SEK

 

E-Commerce Manager

Van affärsområdeschef (budget och resultatansvar) med stort fokus på digital affärsutveckling och utveckling av nya kanaler. Konsulten har sin spets inom e-handel (fashion och retail) samt OMNI-kanalstrategier. Agerar tvärfunktionellt och kanaloberoende med
kundupplevelsen i centrum. Även stark på CRM. Rör sig över hela spektrat mellan strategiska och operativa roller, trivs med omväxlingen som det ger. Bra på teknik och IT, men vill alltid ha nära till kunden och gärna säljansvar. Kan både B2B och B2C, men trivs bäst med det snabbrörliga.
Som person är vår konsult driven, framåt och resultatinriktad. Samtidigt med ett stort engagemang och nyfikenhet för människorna i organisationen.

Sektorer: Detaljhandel, retail, mode, heminredning, telekom och film
Utbildningsnivå: Marknadsekonom från IHM
Ungefärlig timpenning: 1 200 SEK

 

HR-konsult/ Rekryteringskonsult

Vår konsult har jobbat brett med HR-processer och rekrytering. Konsulten har själv drivit stora rekryteringsprojekt mot ett stort antal chefer och parallellt drivit strategiska HR-projekt inom employer branding, onboarding, kandidatupplevelse och liknande. Hon har stor vana att rekrytera inom IT och förståelse för teknik men jobbar gärna i andra branscher också. Helst med ett helhetsperspektiv och stort eget ansvar att lösa uppgiften eller projektet till hands. Jobbar gärna i grupp men har erfarenhet av att vara ensam i sin position också.

Sektorer: IT, Telekom, Nöje och Kultur, Industri och produktion
Utbildningsnivå: Kandidatexamen från universitet
Ungefärlig timpenning: 1 150 SEK

 

Business Controller/ Head of Business Control

Konsulten har gedigen erfarenhet inom business control, både i permanenta roller och som interimskonsult. Konsulten har erfarenhet av flertalet branscher, främst i medelstora och större bolag. Utöver expertis inom det löpande arbetet, så som budget, prognos och uppföljning är personen även duktig på och har inte sällan uppdrag med uppgift att se över processer och rutiner, fastställa nya KPI:er, implementera nya system m.m. Konsulten har även innehaft positioner som Head of Business Control samt personalansvar.

Sektorer: Logistik, Facility management, Läkemedel, Fastighet, Industri
Utbildningsnivå: Kandidatexamen från universitet
Ungefärlig timpenning: 1 150 SEK

 

Marknads- eller Säljchef

En erfaren ledare och kommersiell drivkraft finns tillgänglig för uppdrag som Marknadschef, Säljchef, Affärsutvecklingschef eller Affärsområdeschef. Konsulten har gedigen erfarenhet från retail och FMCG med många prestigeuppdrag på sin referenslista. En inspirerande kraft som gärna tar sig an utmaningar och inte räds nya branscher. Konsulten har vana att jobba både strategiskt och operativt och är en mycket hands-on ledare. Som person är vår konsult driven, samarbetsinriktad med stort fokus på målet för uppdraget.

Sektorer: FMCG
Utbildningsnivå: Executive MBA, Stockholm School of Economics
Ungefärlig timpenning: 1 500 SEK

 

Digital Marknadsförare

Med erfarenhet från både B2B och B2C-uppdrag är vår konsult en uppskattad resurs i arbetet med en digitaliserad marknadsbearbetning. En fena på digitala strategier, analyser, contentplanering, social media och automatisering av processer. Är en skicklig projektledare som tar sig an varje uppdrag med hög energinivå. Hon kan lösa uppdrag såväl i team som individuellt, en allsidig doer. Vår konsult har ett positivt, lösningsorienterat arbetssätt och ser alltid till att driva sina leveranser i mål.

Sektorer: Retail, Läkemedel, Industri
Utbildningsnivå: BA Media and Communication
Ungefärlig timpenning: 1 150 SEK

 

CFO

Konsulten har sin grund inom revision och har sedan dess jobbat som CFO i medelstora tjänstebolag som omsatt mellan 100–450 mkr. Personen har lett olika stora ekonomifunktioner med personalansvar för mellan 2–10 personer. Personen har stor erfarenhet av att jobba med helhet rörande löpande bokföring, skatt och moms, projektredovisning, intern och finansiell rapportering i form av koncernredovisning, årsredovisning m.m. Konsulten har även stor vana av att ansvara för budget- och prognosarbete samt utformning och uppföljning av nyckeltal. Utöver löpande arbete har konsulten även arbetat med due diligence inför förvärv och ansvarat för fusioner.

Sektorer: Retail, konsultbolag,
Utbildningsnivå: Civilekonom
Ungefärlig timpenning: 1250 SEK

 

Strategisk Inköpare/ Inköpschef

En tung profil inom inköp, framförallt med uppdrag inom retail på sin meritlista. Även en omfattande kunskap inom hållbarhet, CSR och att kvalitetssäkra sina leverantörer. Vår konsult är en person som är stark i uppstart och igångsättning, en trygg ledare som gärna driver förändring. Som erfaren interimare, har konsulten en utvecklad förmåga till anpassning och att skapa snabba resultat. Van att kliva in både hos små och stora uppdragsgivare. En förtroendeingivande person med stor integritet och tydlig kompass.

Sektorer: Retail, konfektion, producerande konsumentföretag
Utbildningsnivå: Textilingenjör, Högskolan i Borås. Kompletterad med kurser inom hållbarhet och ledarskap.
Ungefärlig timpenning: 1 350 SEK

 

IT-projektledare

Senior konsult med erfarenhet inom IT i roller både som linjechef, scrum master, projekt- och programledare. Konsulten har stor vana att driva omfattande och komplexa projekt med stora team inom arkitektur, krav, utveckling, test, infrastruktur och integration.

Sektorer: bank, försäkring, industri, e-commerce
Utbildningsnivå: kandidatexamen
Ungefärlig timpenning: 1450 kr/h

 

CIO

Konsulten har lång erfarenhet i roller som CIO samt som IT- och managementkonsult. Både permanenta roller och interimsuppdrag har präglats av system- och verksamhetsförändring där denne haft en aktiv roll. Exempel på dessa är outsourcing av IT- och logistikverksamhet, implementering av nya affärs-, BI- och Warehousesystem. Konsulten har i sina roller som CIO haft personalansvar för upp till 45 personer.

Sektorer: retail, logistik, konsultverksamhet
Utbildningsnivå: civilingenjör
Ungefärlig timpenning: 1450 kr/h