Vi stödjer dina affärslösningar

genom ett dedikerat team av IT-specialister.

Talent Solutions

Genom vårt helägda utvecklingscentrum i Vietnam – Nash Tech – kan vi erbjuda ett team av IT-specialister till stöd för din affärsutveckling.

Vi hjälper dig att utöka verksamheten och stöttar din organisation med hjälp av mer än 4 000 IT-specialister.

Cirka 80 procent av våra uppdrag inom detta område handlar om att hjälpa våra kunder med kvalificerad mjukvaruutveckling, där du har ett löpande samarbete med ett av våra team under en längre period, eller tillfälligt under en kortare period enligt dina önskemål. Som vår kund hos oss har du full kontroll genom att du leder teamet direkt, men vi är med och hjälper till i inledningsskedet för att säkra en smidig uppstart.

Vi jobbar även med kortare projekt, t.ex. applikationsutveckling, migrering, omställning och testning. Exempel på typiska kunder är investerare, chefer, finansdirektörer, tekniska direktörer och HR-ansvariga vid webb- och programvaruföretag.

Nash Tech har en gedigen meritlista, med mer än tio års erfarenhet av att hantera projekt i hela Europa. De är den tredje populäraste arbetsgivaren i Vietnam. Det är också det största internationella programvaruföretaget i Vietnam.

Via Nash Tech får du tillgång till ett omfattande team av skickliga IT-specialister.

Våra Tjänster

Vår Expertis

 • Finance & Legal

  Exempel på roller som vi har gedigen erfarenhet av: ekonomichefer, affärsekonomer, affärsjurister, koncernekonomer, CFOer, treasurychefer, chefsjurister, internrevisorer, redovisningschefer, compliance officers, business development managers och business controllers.

 • HR & Administration
  Exempel på roller som vi har gedigen erfarenhet av: HR direktörer, HR business partners, HR specialister, operativa chefer, executive assistants och employer branding ansvariga.
 • IT & Tech
  Exempel på roller som vi har gedigen erfarenhet av: CIO, IT-chef, utvecklingschef, CISO, CSO, Informationssäkerhetsspecialist/arkitekt, IT-säkerhetsspecialist/ arkitekt, gruppchef driftchef, arkitek, förvaltningsledare, projektledare, produktspecialist, kravanalytiker, Scrum Master och specialister inom digitalisering.
 • Public

  Gedigen kunskap och erfarenhet inom offentlig sektor på nationell, regional, och lokal nivå. Exempel på roller som vi har gedigen erfarenhet av: Generalsekreterare/direktörer, VDar, Avdelningschefer, Förvaltningschefer samt chefs- specialistbefattningar inom ekonomi, inköp, logistik, HR, marknad/försäljning.

 • Sales, Marketing & Communications

  Exempel på roller som vi har gedigen erfarenhet av: marknadschefer, försäljningschefer, affärsområdeschefer, kommunikationschefer, key account managers, brand managers, produktchefer och e-commerce managers samt digitala sälj- och marknadsroller.

 • Supply Chain & Operations

  Exempel på roller som vi har gedigen erfarenhet av: inköpschefer, produktionschefer, verksamhetschefer, logistikansvariga, platschefer, samt tyngre specialister inom inköp och varuförsörjning.