Tips på hur du bäst förbereder dig inför en jobbintervju

May 20, 2019

Vi på Harvey Nash träffar dagligen individer i intervjusammanhang och såklart har vi interna dialoger om vad som fungerar bättre och vad som inte fungerar lika bra. Inom vår bransch och framförallt just när vi har att göra med uppsökande rekrytering och search är det första intervjutillfället ibland den enda riktiga chansen vi får att dels sälja in uppdraget till dig som kandidat och dels att verkligen kunna gå till botten och förstå om rollen ifråga är en perfekt match för dig eller inte. I intervjun utforskar vi allt det som inte står i CV:et.  Nedan delar vi med oss av några tips som vi hoppas kan bli till användning. Lycka till!

 

Jobbintervjun: ett utforskande samtal inte ett förhör
Syftet med en jobbintervju är att utforska om du som kandidat passar in på den roll och den arbetsplats som erbjuds. En lyckad jobbintervju ska vara en öppen, nyfiken och ärlig dialog och du ska känna dig trygg i att dela med dig av egna tankar och reflektioner kring dina framtida ambitioner. Det är din chans att lära känna arbetsgivaren och undersöka om rollen verkligen är något som kan intressera dig.
Vad är viktigast i rollen?
Fundera igenom vad som är viktigt för dig i en ny roll och förbered frågor i förväg. Ibland kan det vara svårt att förklara till exempel hur företagskulturen är. Då kan det vara bra att istället be arbetsgivaren exemplifiera beteenden som uppskattas och inte, för att lättare kunna ta ställning till om kulturen passar in på dina värderingar och arbetssätt.
 
Drivkrafter
Var tydlig med vad som driver och motiverar dig. Vad ger dig energi och vad tar energi?
Be arbetsgivaren förklara vad som premieras och hur de arbetar med prestationskultur. Med konkreta exempel på olika scenarion är det lättare för dig att ta ställning till om detta är saker du ser dig själv motiveras av.
 
Gör det enkelt att förstå din unika kompetens
De flesta rekryteringsprocesser utgår från ett antal kandidater som ställs i jämförelse till varandra. Gör det lätt för arbetsgivaren att förklara och motivera varför just du ska ha rollen om du i slutändan fortfarande är intresserad. Förbered konkreta exempel från din karriär som visar på olika situationer, hur du agerat i dessa och vad resultatet eller utfallet blev. Utöver att visa på självinsikt så hjälper du intervjuaren lättare ta ställning till om rollen är för dig eller inte.
 
5 frågor att förbereda sig på inför en jobbintervju
1) Vad är anledningen till att du sitter här?
2) Vad har varit roligast eller mest intressant i tidigare roller? Berätta om något du gjort i jobbet som du är väldigt stolt över?
3) I en anställning hos oss, vad är viktigt för dig att få arbeta med? Är det något du helst inte vill arbeta med?
4) Vilka typ av chefer har du trivts bäst med?
5) Säg en egenskap som du inte har men som du skulle vilja ha?
 
Följdfrågorna som avslöjar sanningen.
Som rekryterare behöver vi alltid på ett bra sätt kunna återge och beskriva dig och övriga kandidater i en process. Det är vårt jobb att göra en analys kring hur individens erfarenheter, beteenden, mognadsgrad och insikter korrelerar med den nya situationen som hen är aktuell för. Huvudfrågorna är så klart viktiga men det är i följdfrågorna som gör att man kan borra ner sig i detaljerna som inte står i CV:et, men som ändå blir helt avgörande för att matcha rätt person till rätt jobb.
Vår roll är och har alltid varit som rådgivare till både dig som kandidat och till våra uppdragsgivare. Vi tar alltid ett långsiktigt perspektiv och vill att du som kandidat ska hamna i en kontext där du kan nå din fulla potential och lyckas bättre i din karriär. Din framgång bygger våra uppdragsgivares framgång!
 
 
 
 
Registrera ditt CV i vår databas för att finnas med i vårt kandidatnätverk. De ger oss bättre möjlighet att komma i kontakt med dig om rätt möjlighet som matchar din profil dyker upp. Det är lätt att dela din LinkedIn profil eller bifoga ditt CV via vår hemsida här: