Tryggare hantering av dina personuppgifter med GDPR

August 14, 2018

GDPR – en möjlighet att på ett säkrare sätt vidga ditt nätverk med rätt personer.

 

Efter en intensiv vår med många uppdrag men också med GDPRs intåg var lite sommarledighet välbehövligt för de flesta av oss. Nu väl tillbaka efter att ha fyllt på med energi och inspiration så ser vi alla fram emot att komma igång igen. Förhoppningsvis lite skarpare och lite klokare gällande GDPRs påverkan. Vi passade på att ta ett samtal med researchkollegan Annelie Öfverdahl Nyberg som i sin arbetsvardag  behövt anpassa och uppdatera rutiner och tillvägagångssätt.   

Annelie Öfverdahl Nyberg har jobbat som researcher på Harvey Nash i Sverige i några år och i sin roll har hon dagligen många kontakter med kandidater på marknaden. Utav alla olika roller som finns på ett rekryteringsföretag så har vårt researchteam verkligen förstått vikten av att värna om den personliga integriteten och även känt av hur kandidaterna efter den senaste tidens flod av GDPR information blivit mer vaksamma på att lämna ifrån sig persondata.

–       Jag tycker kandidaterna borde känna sig mycket tryggare nu efter att GDPR införts, säger Annelie. GDPR har verkligen potentialen att gynna din karriär då du säkerställer att dina uppgifter enbart ligger hos relevanta aktörer.

Annelie Öfverdahl, Researcher på Harvey Nash Sverige

Annelie Öfverdahl, Researcher på Harvey Nash Sverige

 Hur tycker du att GDPR ska ses som en fördel för individer?

–       Det ska absolut inte ses som något skrämmande utan se det istället som en möjlighet att på ett säkrare sätt vidga ditt nätverk med rätt personer, menar Annelie. Som rekryterare har vi ett syfte: Vi vill hjälpa till att hitta bästa möjliga match mellan dig som kandidat och det företag som är vår uppdragsgivare. Vi vill hjälpa kandidaterna hitta bättre jobb och säkerställa att de får upp ögonen för de karriärsmöjligheter som finns på marknaden. Ibland kan det vara svårt att själv se hur ens egen kompetens kan passa in i olika kontexter och överföras till andra branscher, lägger hon till.

På Harvey Nash ser vi att GDPR bara bidrar till vår verksamhet och hjälper oss att ännu lättare behandla kontakter i vårt nätverk på ett ärligt och rättvist sätt med mer transparens. Vi vill att alla våra kandidater och uppdragsgivare ser oss som den ”rätta” aktören att lita på, när det kommer till hanteringen av persondata.

–       Jag tycker att vi adderar ett stort värde för våra kunder och skyddar t.ex. uppdragsgivare från att skjuta sig själv i foten genom att agera rådgivare och säkerställa att GDPR efterlevs i rekryteringsprocessen.

 

Hur har GDPR påverkat ditt arbete idag?

–       Utöver att vi har justerat en del av våra arbetsprocesser så har vi också tagit in ett helt nytt datasystem som gör det lättare för oss att hantera kontakter i vårt nätverk. Vi har också satt ihop en intern organisation som hjälper oss säkerställa efterlevnad på samtliga varumärken inom Harvey Nash Group i världen. Med GDPR står vi bättre rustade  att kvalitetssäkra den data vi har, säger Annelie.

 

Våra uppdrag spänner sig mellan talangförsörjning av chefer och specialister där vi hjälper våra klienter nå framgång genom att identifiera och attrahera rätt kompetens till organisationen. Vi har också tjänster inriktat mot talangutveckling och utför t.ex. regelbundet ett flertal personbedömningar genom vår tjänst Assessment. Rekryteringsprocessen är för många väldigt personlig och de gäller att bygga bra relationer till kund och kandidat för att lyckas. Förtroende är helt avgörande inom rekrytering och GDPR ställer bara detta på sin spets. Vi samlar enbart in den information vi verkligen behöver för att kunna avgöra om kandidatens kompetens är rätt för våra uppdragsgivare.

–       De kandidater som ligger i vår databas har visat intresse av att finnas med och har fått information om att de gör så. Det vi vill är att ha kontakt med enbart de individer som är öppna för oss att hjälpa dem bygga sin karriär. , säger Annelie.

Vi på Harvey Nash har både en bredd i att vi har erfarenhet av att rekrytera till många olika branscher men vi har också en spetskompetens med team uppdelade efter expertisområden. Vår affärsmodell är inte uppbyggd efter att nå ut till den stora massan utan vi riktar in oss på så få kandidater som möjligt, men då ”rätt” kandidater för det specifika uppdraget.

 

Är du intresserad av att bygga ditt nätverk? Kontakta oss gärna för att diskutera karriärsmöjligheter eller hur du ska tänka framåt i din egen karriär.

Annelie Öfverdahl Nyberg, Researcher

M: +46 73-0 773 13 50

E: annelie.ofverdahl@harveynash.se