Vad du ska tänka på när du väljer din rekryteringspartner

November 5, 2018

 

Att driva en framgångsrik rekryteringsprocess kräver samarbete, öppenhet och prioritet i dagens kandidatmarknad. Fallgroparna är många, så här är några frågor som kan hjälpa dig längs vägen.

Att hitta rätt kandidat, inte bara den bästa av det bästa, men rätt kandidat för din unika organisation kan vara svårt. Som rekryteringspartner måste vi ofta hitta kreativa sätt att lösa uppdraget på. Det här är en del av varför så många av våra konsulter tycker om att jobba med rekrytering, där inget uppdrag är ett annat likt.

– Att få arbeta med människor är hela glädjen! Att aldrig riktigt veta vad man kan förvänta sig från en dag till en annan och att alltid få nya perspektiv på saker där varje individ har sin egen motivation, säger Craig Schlebusch, Regional Manager West på Harvey Nash Sverige.

Enligt Craig Schlebuschs finns det några frågor som återkommer när företag funderar på att samarbeta med en rekryteringspartner. Nedan besvarar vi några av de frågorna och förhoppningsvis kan det hjälpa dig i din nästa rekrytering. Lycka till!

 

– Vad är din kompetens inom området?

– Harvey Nash i Norden firar för närvarande 10-årsjubileum. På koncernnivå har vi 30 år i branschen. Vi förpliktigar oss alltid till en mycket kvalitetsdriven process och involverar ett projektteam så att du har en trygg och pålitlig process som inte står och faller med enbart en person. Detta möjliggör också en mer fördomsfri rekrytering, eftersom vi fångar upp fler perspektiv och gör en mer objektiv bedömning när vi tar beslut om vem rätt kandidat för rollen borde vara. Vi är engagerade som din rådgivare och sparringpartner. Med den kollektiva erfarenheten vi har från rekryteringsbranschen vill vi utmana dig och ha en öppen dialog om kandidatprofilen och alla de omständigheter som påverkar vår dialog med kandidatmarknaden. Vi strävar alltid efter ett samarbete med våra kunder och tror att vi adderar värde genom att skapa en öppen dialog och vara ärliga i våra åsikter och i den eventuella feedback vi får från marknaden.

Vi arbetar inom alla branscher med expertis inom flera funktionsområden och därför säger vi att vi är breda och nischade samtidigt. Vi erbjuder flera referenser och exempel på relevanta tidigare uppdrag så att du kan känna dig trygg i vår erfarenhet och kompetens. Skulle vi inte känna oss säkra på att vi är rätt partner för att lösa dina rekryteringsbehov, föredrar vi att berätta det för att hellre hjälpa dig hitta en annan rekryteringspartner.

 

– Hur stort är ditt nätverk? I vilken omfattning kommer du att kartlägga kandidatmarknaden på min vägnar och hur många personer kommer att vara involverade i processen?

– När vi påbörjar ett uppdrag letar vi i de flesta fall först igenom vårt befintliga nätverk av kandidater. Det här nätverket har vi gemensamt byggt med våra systerföretag i Norden: Alumni och Impact Executives, vilket gör oss till en av de största rekryteringsaktörerna i Norden. Vi har cirka 140 experter som vi kan vända oss till för lokal kunskap om profilen, men vi ingår även i Harvey Nash Group vilket innebär att vi också kan utnyttja vårt utökade nätverk som sträcker sig över hela världen, för närvarande genom cirka 2500 branschkollegor.

Naturligtvis finns även ett värde av att kunna se utanför vårt befintliga nätverk för att göra en benchmark av både profilen och arbetsgivaren. Till detta har vi lokala researchteam men vi nyttjar också ett dedikerat researchteam i Vietnam som hjälper oss med bland annat desktopresearch, kartläggning av kandidatmarknaden och identifiering av målföretag.

Vi jobbar alltid tillsammans med andra kollegor för att dela insikter om rollen samt kandidatprofilen och tar hjälp av varandra för att få tips från marknaden. Alltid med största respekt för våra kandidaters och kunders integritet!

I själva verket får du tillgång till hela vårt företag och inte bara en konsult som anges i din uppdragsbeskrivning.

 

– Hur ser er ersättning ut? Är den baserad på den slutliga kandidatens årslön eller är det en fast kostnad? Erbjuder ni några garantier? “

– Vi har alltid en fast ersättning som baseras på vår utvärdering av uppdragets komplexitet och kundens unika krav. Detta faktureras normalt i olika steg under uppdragets gång beroende på i förhand överenskommen process. Vi är flexibla och anpassar oss till våra kunders behov.

Vi hjälper dig att identifiera, attrahera och rekrytera kandidater samt genomföra bakgrundskontroller och personbedömningar för att säkra rekryteringens framgång. Med detta följer att om anställningen avslutas inom sex månader, genomför Harvey Nash en ersättningsrekrytering utan kostnad.

Med våra många års erfarenhet inom rekrytering och genom vår dagliga kontakt med både kunder och kandidater på marknaden kan vi hjälpa dig att navigera och minimera riskerna och förhoppningsvis få förtroendet at hjälpa dig framgångsrikt lösa dina rekryteringsbehov.

 

– Till sist, hur mäter ni framgång?

– Vi mäter framgång i våra uppdrag genom hur kandidaten och vår uppdragsgivare känner kring rekryteringen, avslutar Craig Schlebusch.