Tengbom tänjer på gränserna inom arkitekturens ramverk

August 6, 2018

Begreppet arkitektur förändras konstant – så även på ett av världens äldsta arkitektföretag, Tengbom, som år 2016 rankades som ett av världens mest innovativa arkitektkontor av Fast Company.

–         Vi jobbar med arkitekturens alla aspekter. Utöver kärnaffären som består av en mer traditionell arkitektur, erbjuder vi ett eko-system av tjänster runtomkring, allt från design till projektledning och hållbarhet, berättar Emelie Mannheimer.

Tengboms styrka ligger framförallt, enligt Emelie, i storleken och att de kan ta sig an omfattande och utmanande projekt. Deras tjänsteportfölj har både bredd och spets och medarbetarna får verkligen chans att jobba över branschgränser.

Som marknads- och kommunikationschef samt partner, ansvarar Emelie Mannheimer för Tengboms interna och externa kommunikation. Hon arbetar även med varumärkes- och kulturförflyttningen inom företaget. Med en fot på marknadsavdelningen leder hon dessutom utvecklingen av en ny tjänst mot kund och ett nytt affärsområde; en Design Studio med art directors, copy writers och digitala specialister.

Profile image Emelie Mannheimer, Tengbom

Emelie Mannheimer, Tengbom

Framtidens arkitektur i ett digitalt landskap

Harvey Nash har assisterat Tengbom med rekryteringar, nu senast med rollen Digital Transformation Director. Den rollen leder Tengboms innovationshub där ett virtuellt och multidisciplinärt team arbetar med att lyfta fram digitalisering inom arkitekturen.

För att lättare möta framtidens arkitektur i ett digitalt landskap tar Tengbom hjälp av verktyg såsom VR, animering, AR, Big Data och Computational Design. De laborerar och utforskar för att hitta nya innovativa arbetssätt, såsom co-creation, parametrisk design och disruptiva metoder.

–          Att använda digitala verktyg är inget självändamål i sig, men det är fantastiskt spännande att följa den digitalisering som sker runtomkring oss just nu. Vi vill undersöka, driva på och använda ny teknik för att svara på samhällets rörelser. I grunden handlar allt om ett samspel mellan arkitektur och människan, beskriver Emelie.

Bred satsning på innovation

Tengbom består av 650 personer på 11 kontor i Sverige och Finland. Att verka i framkant och arbeta innovativt förutsätter en viss typ av företagskultur och ledarskap, något man också satsat mycket på under de senaste åren.

–         Vi har involverat alla medarbetare i detta. Man måste vara engagerad i frågan för att förstå vad de nya förhållningssätten som tagits fram innebär. Det blir så lätt bara floskler annars, tillägger Emelie.

På Tengbom uppmuntras entreprenörsanda, nyfikenhet, egna initiativ och personligt driv.  Företaget har en platt organisationsstruktur och det är högt i tak. Här kan den duktige gå hur långt som helst.

Företaget arbetar målmedvetet med sin identitet, som inte längre främst förknippas med grundaren Ivar Tengbom. Idag lyfter man fram människor från hela teamet och inte nödvändigtvis bara stjärnarkitekten.

–         Här är det teamarbete som gäller. Vi tror på en kollektiv intelligens, på förmågan att samskapa oss framåt, förklarar Emelie.

Som de processledare och stadsutvecklare de är, arbetar de idag mycket med sociala hållbarhetsfrågor. Hållbarhetskrav ses inte som bara ”ännu en lag som måste följas”, utan snarare som en innovationskraft. Hållbarhetsfrågorna förs in i ledningsrummet, varifrån man sedan undersöker hur man bäst fyller dagens behov utan att äventyra möjligheterna i framtiden.

–         Vi ritar en långsiktigt värdefull arkitektur som bidrar till en positiv samhällsutveckling, säger Emelie Mannheimer.