Rekryteringskonsult Interim Management

Som rekryteringskonsult kommer du ingå i Harvey Nash Nordics och vara placerad i Stockholm. Vi har en bred tjänsteportfölj med rekrytering av chefs- och specialistroller, Second Opinions, tester och Interim Management.

Sweden

Recruitment Consultant

Would you like to make a difference for future leadership? We work with recruitment and assessment of managers and specialists in permanent and interim positions.

Denmark